Annas historia

Det var en tidig höstkväll när Anna, 11 år, red hemåt på sin lilla ponny. Från andra hållet på den långa raksträckan kom två bilar körande. Plötsligt påbörjar den ena en omkörning.

Anna inser att det inte finns plats för alla tre, men har ingenstans att ta vägen. Det som inte får hända har hänt. En liten ponny fick sätta livet till. Den lilla flickan blir svårt skadad men överlever mirakulöst, och mister ett ben.

Idag inspirerar Anna Nordin andra med sin historia:

– Du kan inte välja vilka situationer du hamnar i, men du kan alltid välja vad du gör av dem.

– Det har inte alltid varit enkelt, säger Anna, men det har lärt mig att allting går, bara man vill och vågar.

RMI är ett av Annas ledord. Med Rätt Mental Inställning kommer du längre. Och med effektivt målarbete går det snabbare.

Med sin historia ingjuter Anna trovärdighet i budskapet att allt är möjligt. Hon inspirerar och motiverar andra att ta sig an sina egna utmaningar.

Vad gör Anna idag?

Coach

Föreläsare

Annas föredrag har budskapet att man kan allt man vill, det handlar bara om inställning och att våga vilja! Hennes egen livshistoria går som en röd tråd genom föredragen, som ger deltagarna både inspiration och effektiva verktyg.

Utbildare

Anna håller regelbundet workshops och utbildningar hos företag och föreningar kring bland annat effektivt målarbete, teambuilding, valda sanningar och konsten att ge feedback.

Skribent

Anna skriver regelbundet för olika tidningar, däribland Hippson och Magazine. Hon skriver främst artiklar kring mental träning, coaching och olika hästrelaterade ämnen.

"Hjälp jag ska rida" bokomslag

Gästpoddare

Anna gästar ibland på podcasts där hon pratar om allt från att ha Rätt Mental Inställning(RMI) till hästars beteende. Få en större insyn i hur Anna arbetar med coachning, hästar och inställning till livet i stort.

På Equipodden medverkar Anna i avsnitt 40, 89, 90 & 91

Projektledare

Anna var ansvarig projektledare för HKP-coach (Hälsa, livs Kvalitet och Prestanda för benamputerade). Hon har också under flera år arbetat som projekt- och produktionsledare inom reklambranschen, dels på Norsk Hydro och även på reklambyrån Hallberg & Thorstenson.

Rådgivare/Coach

Anna har drivit ett egeninitierat tvåårigt projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden, där hon coachat andra benamputerade i deras nya livssituation. Därefter har Anna coachat ungdomar från besvärliga familjeförhållanden.

5 tips från Anna för att nå dina mål!

1. Börja med en vision

Den ska vara teoretisk möjlig, men ligga långt fram i tiden. Vad vill du åstadkomma med din karriär?

2. Fortsätt med långsiktiga mål

Om två till tre år, var vill du vara då?

3. Kortsiktiga mål

De här målen handlar om den närmaste framtiden, två till fyra månader framåt. Det är de som ska ta dig mot dina långsiktiga mål, så formulera dem utifrån det.

4. Fastställ datum

När ska dina kortsiktiga mål vara uppnådda? Sätt datum och stäm av. Om du nått målen sätter du upp nya kortsiktiga mål som tar dig vidare mot det stora målet.

5. Utvärdera

Om du inte nått de uppsatta målen – behöver du förändra? Sätt upp nya kortsiktiga mål som för dig in på rätt spår igen.